ALGEMENE VOORWAARDEN

GEBRUIK SJHP PASJE EN DEELNAME ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR OF IN OPDRACHT VAN SJHP

 • Gegevens zoals opgegeven op ons aanvraagformulier zullen door ons secretariaat worden opgeslagen en gebruikt ter promotie van activiteiten of ter opgave aan de gemeente van ’s-Hertogenbosch. In geen geval zullen deze aan derden worden getoond of doorverkocht en/of gepubliceerd.
 • De door u opgegeven gegevens zullen bewaard blijven tot en met het jaar waarop uw kind 18 wordt. Daarna zullen deze worden vernietigd.
 • U kunt, indien gewenst, bij ons secretariaat het verzoek indienen de gegevens te vernietigen. Dit kan schriftelijk via onderstaande gegevens. Conform de wet AVG zullen deze dan terstond worden verwijderd/vernietigd. Hiermee zal automatisch ook het SJHP pasje worden vernietigd. Deelname aan activiteiten is daarna niet meer mogelijk.
 • Deelname aan onze activiteiten geschied volledig op eigen risico. De stichting is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van uw eigendommen.
 • Het is niet toegestaan tijdens onze activiteiten door het gebouw te lopen, je komt alleen in de ruimten aangewezen door onze vrijwilligers.
 • De kosten voortkomend uit het onnodig indrukken van het brandalarm worden verhaald op de persoon welke deze indrukt.
 • De stichting heeft in geval van wettelijke aansprakelijkheid een eigen WA verzekering.
 • De uitgegeven pas blijft eigendom van Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects.
 • Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects behoud te allen tijde het recht om een activiteit niet door te laten gaan. Denk bijvoorbeeld aan geen of niet genoeg vrijwilligers etc. Dit zullen we te allen tijde bekend maken via de social media kanalen.
 • Schade aan onze eigendommen, of eigendommen van wijkcentrum Plein Oost, veroorzaakt door uw kind zullen te allen tijde op u als ouder verhaald worden.
 • Bij diefstal en/of vandalisme doen wij altijd aangifte bij de politie en is verwijdering van de activiteit het gevolg.
 • De verantwoording van de stichting dragen wij tot aan de deur. Buiten valt uw kind niet meer onder onze verantwoording. Het is (zonder uw schriftelijke toestemming) niet toegestaan dat uw kind alleen van onze activiteiten naar huis gaat. U kunt op al onze activiteiten schriftelijk toestemming verlenen als u akkoord bent dat uw kind alleen gaat.
 • Aan de aanvraag van een SJHP pasje is een bijdrage van € 1,00 verschuldigd voor administratie- en verzendkosten.
 • Deelname aan onze activiteiten kan alleen op vertoon van een geldig SJHP pasje, zonder dit pasje zal de toegang geweigerd kunnen worden. Dit pasje wordt ingenomen tijdens de activiteit en terug gegeven na afloop van de activiteit.
 • Onze activiteiten zijn, zoals in onze statuten beschreven staat, voor jongeren wonend in de wijk Hintham vanaf 7 jaar.
 • Het is niet toegestaan om tijdens onze activiteiten herhaaldelijk in en uit te lopen. Eenmaal buiten is dan ook buiten.
 • Tijdens de voetbalactiviteit is het niet toegestaan te eten en/of te drinken in de voetbal zaal of kleedruimten.
 • Tijdens onze activiteiten staan we discriminatie/belediging/schelden etc. niet toe! Verwijdering van onze activiteit is het gevolg. Mogelijk i.c.m. aangifte/melding bij de politie.
 • Wij accepteren geen enkele vorm van agressie tijdens onze activiteiten zoals schelden, schoppen, slaan bedreigen etc. Verwijdering van onze activiteit is het gevolg. Mogelijk i.c.m. aangifte/melding bij de politie.
 • Het is niet toegestaan foto’s te maken of te filmen in de toilet- en/of kleedruimtes. Aangifte bij de politie is het gevolg.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s en/of video opnamen te plaatsen op socialmedia.
 • Bezit van wapens en vuurwerk is verboden. We zullen dan altijd de politie inschakelen. Verwijdering van onze activiteit is het gevolg.
 • Gebruik en bezit van alcohol, drugs en snus is niet toegestaan tijdens onze activiteiten.
 • Het is niet toegestaan in het gebouw te roken en/of te vapen of het gebruiken van een waterpijp.
 • Volg te allen tijde de aanwijzingen van onze crew of het personeel van cultureel centrum de Biechten op!
 • Het bestuur van Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects is te allen tijde bevoegd de toegang tot onze activiteiten te ontzeggen of het pasje in te vorderen als een van deze regels overtreden wordt. Hiervan zullen we u als ouder/verzorger altijd op de hoogte stellen.
 • Voor vragen en of opmerkingen gericht aan de stichting verzoeken wij u zich te wenden tot het secretariaat via onderstaand mail adres. Of via whatsapp op nummer: 06-25317010
 • Het is niet toegestaan de nooddeuren in zowel wijkcentrum Plein Oost als het Educatief Centrum Hintham te openen.
 • Bij verlies of beschadiging van het SJHP pasje is voor een nieuw pasje een bedrag verschuldigd van € 2,50.
 • Het bestuur van SJHP is te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Hiervan is altijd een exemplaar op te vragen bij het secretariaat, voor het adres zie onderaan deze voorwaarden.
 • Wij hanteren een 4-ogen-beleid, onze vrijwilligers zullen nooit één-op-één begeleiding doen of samen in één ruimte bevinden
  Deze algemene voorwaarden zijn herzien op 21 juni 2023
13 juni 2022